Misyon

Yenilikleri her daim takip edip, güvenilir ürünler sunarak iş gücü kaynağı ve teknolojik yatırımlara devam edip büyüyerek, halkına gurur veren bir şirket olmak.

Kalite Politikamız

‘’CCT Ofis Mobilyaları, müşterilerimizin memnuniyeti için gereksinimlerin karşılanmasını, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve süreçlerimizin geliştirilmesini taahhüt etmektedir.’’

Kalite Hedeflerimiz

 • Ürün uygunluğu,
 • Zamanında teslimat,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler için zamanında ve etkin önlem alınması,
 • Yönetim ve personelin beceri ve yetkinliklerinin eğitim sağlanarak etkinliğinin arttırılması,
 • Süreçlerin temel performans göstergelerinin ölçülmesi ve yönetilmesi ile süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması,

Şirket genelinde toplam kalite yaklaşımı ile kalite ve müşteri gereksinimlerinin önemi konusunda personel farkındalığının sağlanması konularında belirlenen hedefleri gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.

Etik Değerlerimiz

CCT Ofis Mobilyaları, tedarikçisi olduğu ve diğer iş yaptığı tüm firmaların yasal mevzuatlarına sadık, adil ve tarafsızdır.

 • Teknoloji ve gelişime açık olmak,
 • Sözüne sadık, saydam ve güvenilir olmak,
 • Kurumsal ve Kişisel gizli bilgileri ifşa etmemek,
 • Müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet vermek,
 • Çıkar çatışmalarından kaçınmak,
 • Kurum mevzuatına, Ulus ve Uluslararası Yasalara uymak,
 • İşsağlığı ve güvenliğini koruma mevzuatına uyma ve tüm gerekli tedbirlerin alınması başlıca temel ilkelerimizdir.

Copyright © 2022 | CCT Ofis Furniture | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım