Projeler

Ürünler

tüm ürünler
CCT Ofis Mobilyaları

Yenilikleri her daim takip edip, güvenilir ürünler sunarak iş gücü kaynağı ve teknolojik yatırımlara devam edip büyüyerek, halkına gurur veren bir şirket olmak.Kalite Politikamız ‘’CCT Ofis Mobilyaları, müşterilerimizin memnuniyeti için gereksinimlerin karşılanmasını, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve süreçlerimizin geliştirilmesini taahhüt etmektedir.’’Kalite Hedeflerimiz: Ürün uygunluğu, Zamanında teslimat,Düzeltici ve önleyici faaliyetler için zamanında ve etkin önlem alınması,Yönetim ve personelin beceri ve yetkinliklerinin eğitim sağlanarak etkinliğinin arttırılması,Süreçlerin temel performans göstergelerinin ölçülmesi ve yönetilmesi ile süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması,Şirket genelinde toplam kalite yaklaşımı ile kalite ve müşteri gereksinimlerinin önemi konusunda personel farkındalığının sağlanması konularında belirlenen hedefleri gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.

CCT Ofis Mobilyaları

Copyright © 2022 | CCT Ofis Furniture | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım